Pytanie z za 3 punkty

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem D1 i tabliczką T6a, doprowadzić może do stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.