Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji należy powstrzymać się od wyprzedzenia pojazdu?

!
Związek z bezpieczeństwem
Wyprzedzanie jest zależne od woli i decyzji kierującego. Nieznajomość zasad lub brak ich przestrzegania może doprowadzić do tragicznych zdarzeń