Pytanie z za 2 punkty

Czy w tej sytuacji zmniejszenie prędkości jest uzasadnione?

!
Związek z bezpieczeństwem
Konfrontacja, której skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia