Pytanie z za 2 punkty

Zamierzasz zmienić pas ruchu na lewy. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się tym pasem?

!
Związek z bezpieczeństwem
Zagrożenie przy upozorowaniu sobie pierwszeństwa