Pytanie z za 3 punkty

W której fazie intensywnego deszczu jezdnia asfaltowa jest najbardziej śliska?

  1. Początkowej.
  2. Środkowej.
  3. Końcowej.