Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakami ustalającymi pierwszeństwo, w sytuacji, gdy sygnalizacja świetlna nie działa - doprowadzić może do stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.