Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niewłaściwe zachowanie kierującego pojazdem w rejonie przejazdu kolejowego, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia