Pytanie z za 2 punkty

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość znaczenia znaków ostrzegawczych zwiększa możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa