Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez żadnej reakcji na zachowanie pieszego?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niewłaściwa ocena sytuacji i podejmowanie nieprawidłowych decyzji przez kierującego pojazdem w sytuacjach nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez innych uczestników ruchu, stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.