Pytanie z za 1 punkt

Czy widoczny trójkątny znak poziomy uprzedza Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?

!
Związek z bezpieczeństwem
Zignorowanie znaku ostrzegawczego może skutkować spowodowaniem wypadku drogowego.