Pytanie z za 2 punkty

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do stromego podjazdu?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość znaczenia znaków ostrzegawczych zwiększa możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa