Pytanie z za 3 punkty

Jak należy prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową małego dziecka (przedszkolaka), u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzoną przez jednego ratownika?

  1. 5 wdechów wstępnych, następnie 30 uciśnięć i 2 wdechy.
  2. 15 uciśnięć i następnie 2 wdechy.
  3. 30 uciśnięć i następnie 2 wdechy.
!
Związek z bezpieczeństwem
Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym