Pytanie z za 2 punkty

Czy zażycie przez prowadzącego pojazd niewielkiej ilości narkotyku wpływa na poprawę zdolności do prawidłowej oceny ryzyka na drodze?

!
Związek z bezpieczeństwem
Kierowanie pojazdem pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu (narkotyków) stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.