Pytanie z za 1 punkt

Czy za tym znakiem, w razie zatrzymania pojazdu wskutek zatoru drogowego, masz obowiązek zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5m?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości znaczenia znaku D-37 i ograniczeń z tym związanych, może prowadzić do utrudnienia lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów w tunelu.