Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do sygnału świetlnego?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość i stosowanie się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem na skrzyżowaniu oraz hierarchii ich ważności eliminuje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu ruchu i utrudniające ten ruch