Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

!
Związek z bezpieczeństwem
Nieznajomość zakresu obowiązywania znaku B-23 może zakłócić porządek ruchu.