Pytanie z za 1 punkt

Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem wolno Ci zawrócić?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość zasad zawracania ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego