Pytanie z za 1 punkt

Czy widoczna linia wskazuje miejsce obowiązkowego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości wiedzy o ograniczeniach wynikających ze znaczenia znaku poziomego P12 może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub ruch ten utrudnić