Pytanie z za 3 punkty

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed motocyklistą?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem B20 i tabliczką T6c, doprowadzić może do stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.