Pytanie z za 3 punkty

Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci zawrócić?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niezastosowanie się do znaku B-21 rodzi poważne zagrożenia spowodowania wypadku drogowego.