Pytanie z za 3 punkty

Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, doprowadzić może do stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.