Pytanie z za 3 punkty

Na jakiej drodze obowiązuje kierującego zachowanie ściśle określonego minimalnego odstępu od pojazdu poprzedzającego?

  1. Na drodze ekspresowej.
  2. Na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu.
  3. Na drodze jednojezdniowej poza obszarem zabudowanym.
!
Związek z bezpieczeństwem
Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym