Pytanie z za 2 punkty

Czy pozostawiony tak pojazd może utrudniać ruch lub parkowanie innym kierującym?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niewłaściwe zachowanie kierującego pojazdem, podczas wysiadania, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia