Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niewłaściwe zachowanie kierującego pojazdem w rejonie przejść dla pieszych, wobec niechronionych uczestników ruchu, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia