Pytanie z za 3 punkty

Czy prędkość jazdy i odstęp od innych uczestników ruchu drogowego należy dostosować do stanu nawierzchni?

  1. Tak, ale tylko w obszarze zabudowanym.
  2. Tak, ponieważ stan nawierzchni ma istotny wpływ na drogę hamowania.
  3. Tak, ale tylko podczas opadów śniegu.
!
Związek z bezpieczeństwem
Treść