Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość i stosowanie się do zasad zachowania się przy dojeżdżaniu przystanków komunikacji publicznej eliminuje sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu pieszych wsiadających i wysiadajacych z pojazdów tej komunikacji