Pytanie z za 2 punkty

Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu?

  1. Potwierdzenie opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu.
  2. Dowód rejestracyjny.
  3. Jeśli kierujący ma uprawnienia do kierowania ograniczone do pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w tym zakresie.
!
Związek z bezpieczeństwem
Zmiana wymagań przepisów dotyczących dokumentów podczas jazdy