Pytanie z za 1 punkt

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić na parking znajdujący się po lewej stronie drogi?

!
Związek z bezpieczeństwem
Wjeżdżanie na pas przeznaczony do ruchu przeciwnego lub przejeżdżanie przez niego w miejscu zabronionym jest przyczyną wielu groźnych wypadków drogowych.