Pytanie z za 2 punkty

Czy skręcając w lewo, wybrałeś właściwy tor jazdy?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość przepisów dot. zmiany kierunku jazdy warunkiem bezpieczeństwa ruchu