Pytanie z za 3 punkty

Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, przy której jest ustawiony?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niezastosowanie się do znaku B-21 rodzi poważne zagrożenia spowodowania wypadku drogowego.