Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?

!
Związek z bezpieczeństwem
Nieprzestrzeganie zakazu może powodować utrudnienia w ruchu