Pytanie z za 2 punkty

Czy w tej sytuacji, zjeżdżając z drogi do posesji, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niewłaściwe zachowanie kierującego podczas zmiany kierunku jazdy, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia