Pytanie z za 2 punkty

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość znaczenia znaków ostrzegawczych zwiększa możliwość uniknięcia niebezpieczeństwa