Pytanie z za 2 punkty

Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy?

  1. Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się.
  2. Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia.
  3. Ładunek nie jest zabezpieczony przed zmianą położenia, jeżeli prędkość jazdy nie będzie większa niż 30 km/h.