Pytanie z za 2 punkty

Czy omijając tak oznakowany pojazd masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niewłaściwe zachowanie kierującego pojazdem w stosunku do pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia