Pytanie z za 3 punkty

Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość i stosowanie się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby nadzorujące bezpieczne przekraczanie przejścia przez dzieci eliminuje zagrożenie dla ich życia i zdrowia