Pytanie z za 2 punkty

Czy podczas omijania obowiązuje Cię zachowanie bezpiecznego odstępu?

!
Związek z bezpieczeństwem
Zachowanie odpowiedniego odstępu podczas omijania pojazdu zapewnia bezpieczne wykonanie manewru