Pytanie z za 1 punkt

Czy w tej sytuacji zachowanie pieszego wymaga, abyś użył sygnału dźwiękowego?

!
Związek z bezpieczeństwem
Nieumiejętność rozróżniania sytuacji, w których zasadne jest ostrzeżenie innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie, skutkować może realnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.