Pytanie z za 3 punkty

Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym, znajdującym się w pojeździe?

  1. Należy go ewakuować z pojazdu - w każdym przypadku.
  2. Należy go ewakuować z pojazdu - w przypadku stwierdzenia u niego zatrzymania akcji serca.
  3. Należy go zawsze pozostawić w pojeździe - do czasu przybycia lekarza.
!
Związek z bezpieczeństwem
Uświadomienie konieczności ewakuacji poszkodowanych z pojazdu w przypadku bezpośredniego zagrożenia ich życia