Pytanie z za 2 punkty

Czy w tej sytuacji wolno Ci zaparkować pojazd na poboczu?

!
Związek z bezpieczeństwem
Zagrożenie związane z nieznajomością przepisów dot. zatrzymywania i postoju