Pytanie z za 3 punkty

Od czego, w szczególności, zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji?

  1. Od prędkości, z jaką jedziesz.
  2. Od mocy silnika w pojeździe.
  3. Od szerokości jezdni.
!
Związek z bezpieczeństwem
Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym