Pytanie z za 3 punkty

Czy na najbliższym zakręcie wolno Ci wyprzedzić ten pojazd z prawej strony?

!
Związek z bezpieczeństwem
Brak znajomości zasad wyprzedzania oraz ograniczeń z tym związanych może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić