Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji powinieneś oczekiwać, że następnym sygnałem będzie światło zielone?

!
Związek z bezpieczeństwem
Konfrontacja, której skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia