Pytanie z za 2 punkty

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

!
Związek z bezpieczeństwem
Niewłaściwe zachowanie kierującego pojazdem w stosunku do pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia