Pytanie z za 3 punkty

Jak powinien być ustawiony zagłówek?

  1. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości czubka głowy.
  2. Tak, aby jego górna część znajdowała się powyżej czubka głowy.
  3. Tak, aby jego górna część znajdowała się na wysokości szyi.
!
Związek z bezpieczeństwem
Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym