Pytanie z za 2 punkty

Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej?

  1. Pokwitowanie zatrzymania pozwolenia czasowego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu.
  2. Świadectwo zgodności WE.
  3. Dowód rejestracyjny.
!
Związek z bezpieczeństwem
Nie ma dużego związku.Małe znaczenie dla BRD