Pytanie z za 2 punkty

Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?

!
Związek z bezpieczeństwem
Zagrożenie związane z nieznajomością przepisów dot. zatrzymywania i postoju