Pytanie z za 3 punkty

Czy w tej sytuacji nadawane sygnały świetlne zezwalają Ci na wjazd za sygnalizator?

!
Związek z bezpieczeństwem
Konfrontacja, której skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia