Pytanie z za 3 punkty

Jaki minimalny odstęp masz obowiązek zachować od jadącego przed Tobą pojazdu, jeżeli poruszasz się samochodem osobowym tą drogą z maksymalną dozwoloną prędkością?

  1. 60 m.
  2. 70 m.
  3. 80 m.
!
Związek z bezpieczeństwem
Kształcenie umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami