Pytanie z za 3 punkty

Czy znak ustawiony na prawej jezdni oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach?

!
Związek z bezpieczeństwem
Znajomość znaku zakazu B-1, pozwala uniknąć zagrożenia związanego np. ze złym stanem technicznym drogi z powodu którego ten zakaz wprowadzono